^ Back to Top


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η εταιρεία μας έχει εισέλθει αισίως στην τρίτη 10ετία της επιτυχημένης δραστηριότητάς της. Καθ' όλη τη διαδρομή της έχει πορευθεί με όραμα & αισιοδοξία, αλλά πρωτίστως με ιδιαίτερη σπουδή στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το σεβασμό του Ανθρώπου, είτε ως εργαζόμενου, είτε ως πελάτη.

Επενδύσαμε και εξακολουθούμε να επενδύουμε χρόνο και χρήματα, να αξιοποιούμε τη συσσωρευμένη εμπειρία μας, να υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και να "παράγουμε" τεχνογνωσία.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η εταιρεία παρουσιάζοντας αλματώδη & συνεχή ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, μεταφέρεται σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, αναβαθμίζει την υλικοτεχνική της υποδομή και στελεχώνεται με ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένων γνώσεων.

Παράλληλα θεσπίζονται νέες οργανωτικές δομές με προσανατολισμό την απόκτηση διεθνώς πιστοποιημένων προδιαγραφών και η εταιρεία πιστοποιείται από τους εγκυρότερους διεθνείς οργανισμούς με πιστοποιητικά ποιότητας.

Αρωγός σε όλη τη μακρόχρονή διαδρομή μας ήταν οι εργαζόμενοι μας, οι Άνθρωποι μας. Τηρώντας ευλαβικά όλες τις υψηλές προδιαγραφές που εμείς οι ίδιοι θεσπίσαμε δημιουργήσαμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και αυτοί ήταν και παραμένουν η Δύναμή μας.
Και το ταξίδι συνεχίζεται...

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Οι βασικοί στόχοι αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας είναι οι παρακάτω:

Η συνεχής εκπαίδευση, η επισταμένη εποπτεία, η παροχή κινήτρων, η επιβράβευση της αποδοτικότητας, η στολή, επιβάλλονται από την πολιτική ποιότητας που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η εταιρεία μας, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της σ' ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οικολογική στρατηγική: Αποτελεί ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας έναντι του ανταγωνισμού και έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση σε σημαντικό τμήμα της αγοράς.

2. Εμπειρία, δια βίου εκπαίδευση & αξιολόγηση: Η μετάδοση της συσσωρευμένης εμπειρίας, η συνεχής εκπαίδευση στη χρήση υλικών και εξοπλισμού και η τακτική αξιολόγηση των εργαζομένων μας συνιστούν το τρίπτυχο που διέπει τη διαχείριση, αξιοποίηση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

3. Διασφάλιση ποιότητας: Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από τους εγκυρότερους διεθνείς οργανισμούς στους τομείς "Διαχείρισης Ποιότητας", "Περιβαλλοντικής Διαχείρισης", "Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία".

4. Άρτια & άριστα συντηρημένη υλικοτεχνική υποδομή: Ανταποκρίνεται στα πιο απαιτητικά στάνταρ διασφάλισης ποιότητας, ενώ πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που επιβάλλουν οι πλέον αναγνωρισμένοι παγκοσμίως κατασκευαστές και προμηθευτών υλικών και εξοπλισμού στο χώρο της καθαριότητας.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

H εταιρεία μας θεωρώντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως βασικό παράγοντα της φιλοσοφίας της και επιθυμώντας να προβάλει μέσω αυτής την υπευθυνότητα, την κοινωνική ευσυνειδησία, την ευαισθησία, τη συνείδηση και την επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης προβαίνει ε διάφορες μορφές χορηγιών.

Ως σταθερός χορηγός επί σειρά ετών, η Ως σταθερός χορηγός επί σειρά ετών,MAGIC FRESH FACILITY LTD. παρέχει οικονομική ενίσχυση σε όλα τα τμήματα Handball του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., ενώ στην προσπάθεια που γίνεται εδώ και αρκετό καιρό για τη δημιουργία μίας σχέσης αλληλοβοήθειας και συνεργασίας μεταξύ του τμήματος Handball του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. με το τμήμα Handball του Τελαμώνα, παρέχει την έμπρακτη συμπαράστασή της πραγματοποιώντας τον καθαρισμό του παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου «ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ» στη Σαλαμίνα (Σεπτέμβριος 2018)


<--end:content-->
Copyright ©2011 Magic Fresh Facility. All rights reserved. Powered by: Infostores